Ramen Daisuki Koizumi-san ประกาศภาคทีวีอนิเมะ

Ramen Daisuki Koizumi-san หรือ Ms. Koizumi Who Loves Ramen ประกาศผลิตภาคทีวีอนิเมะโดย Studio Gokumi ยังไม่เผยกำหนดการณ์ฉาย

มังงะ Ramen Daisuki Koizumi-san เขียนโดย Narumi Naru ตีพิมพ์ในนิตยสาร Manga Life Storia ของบริษัท Take Shobo ตั้งแต่ปี 2013 ถึงปัจจุบัน ช่วงประกาศอนิเมะวางจำหน่ายถึงเล่ม 5 ยังไม่จบ

เนื้อเรื่องกล่าวถึง โคอิสึมิ นักเรียนสาวสวยที่เพิ่งย้ายโรงเรียนมา เธอเป็นคนไม่ค่อยพูดมากนัก แต่เป็นคนที่ชอบทานราเม็งเป็นชีวิตจริตใจ แล้วชอบเดินหาร้านราเม็งตามที่ต่างๆ ในขณะที่ โอซาว่า ยู พยายามหาโอกาสใกล้ชิดกับเธอ

Ramen Daisuki Koizumi-san เคยมีภาคฉายทางทีวี นำแสดงโดย Hayami Akari ช่วงมิถุนายนถึงกรกฎาคม 2015 แล้วมีตอนพิเศษฉายทางโทรทัศน์อีกสองตอนในปี 2016

SHARE